뉴스
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл
학생회 2017-09-14
Оюутны холбоо нь Отгонтэнгэр их сургуулийн нийт оюутнуудын эрх ашигт нийцсэн үйл ажиллагаа, хичээлийн нэмэлт мэдлэг боло...