Сургалтын төлбөр

Банкны лого дээр дарж төлбөр төлөх дансны мэдээллийг харна уу.
Төлбөрөө төлөхдөө овог нэр, анги, курс, регистрийн дугаараа бичнэ.