“Нийгэм  эдийн засгийн тулгамдсан асуудал шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлыг их дээд сургуулийн багш нараас гадна эрдэмтэн судлаачид өөрсдийн судалгааны бүтээлээ танилцуулдаг онцлогтой билээ.

Энэ удаагийн хуралд 16 эрдэмтэн судлаачдын 10 илтгэл хэлэлцүүлэгдсэн бөгөөд  сэдвээр илтгэл тавьсан бөгөөд  Цар тахалын үеийн эдийн засгийн салбарт хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний үр нөлөөний талаар, хөдөө аж ахуйн салбар, буудайн үйлдвэрлэлийн салбарын асуудлаар мөн нийгмийн талаас гэр бүлийн хүчирхийллийг бууруулах, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн төлөөллийг асуудал болон ажиллах хүчин хүний нөөцтэй холбоотой олон талт сэдвүүдийг хамарсан судалгааны ажлууд хэлэлцүүллээ.