News
Latest news of Otgontenger University
Announce 2023-11-16
Announce 2023-02-28
Announce 2023-02-05
Announce 2022-04-07
Announce 2021-04-21
Announce 2021-01-23
  Манай сургууль “Онол, практикийн ач холбогдол бүхий судалгааны ажил, шинэлэг үзэл санааг хөгжүүлэх, олон ни...
Announce 2020-12-29
Announce 2017-08-03
2017-2018 оны хичээлийн жилд отгонтэнгэр их сургуульд тэнцсэн элсэгчдийн жагсаалт цахим болон улаанбаатар хотод бүртгүүл...