Эдийн Засаг - Бизнесийн Удирдлагын Сургууль

      

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
ИРЭЭДҮЙГЭЭ ЭРДМЭЭР БАТАЛГААЖУУЛСАН ЁС ЗҮЙТЭЙ МЭРГЭЖИЛТЭН БЭЛТГЭХ

АЛСЫН ХАРАА
ЭХ ДЭЛХИЙ ХҮН ТӨРӨЛХТӨНД ЭЭЛТЭЙ СУРГАЛТ СУДАЛГААНЫ ТОГТВОРТОЙ ИХ СУРГУУЛЬ БОЛОХ

 

ЭЗБУС-д нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн удирдлага, олон улсын худалдааны удирдлага,санхүү банк удирдлага мэргэжлийг сонгон суралцах боломжтой бөгөөд дээрх мэргэжлүүдээр нийт 13 удаагийн төгсөлт хийжээ. Мөн нягтлан бодох бүртгэл, санхүү, банк, даатгалын мэргэжлээр бизнесийн удирдлагын магистрын ангид суралцах боломж элсэгчдэд бий.

ЭЗБУС-н үнэт зүйлс:

  • Оюунлаг нэгдмэл хамт олон
  • Чанартай сургалт
  • Бүтээлч хариуцлагатай оюутан
  • Хүмүүнлэг ёс зүйтэй харилцаа
  • Тасралтгүй хөгжил шинэчлэл

МАНАЙ ХАМТ ОЛОН
ЭЗБУС зөвлөх 4 багш, үндсэн 16 багштай. Оюутнууд маань бүх түвшний байгууллагын санхүүгийн менежер, нягтлан, маркетингийн менежер, худалдааны менежер, банк санхүү, төрийн алба, бүх төрлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад ажиллах боломжтойн дээр мэргэжлийн бус салбарт ч өрсөлдөх чадвартай гэдгийг төгсөгчдийн ажлын байрны судалгаа харуулж байна.

  • Бакалавр
  • Магистр
  • Доктор

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Программ хангамж

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Аялал жуулчлал

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Банк

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Банк

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Хүний нөөцийн менежмент

Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 1.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Маркетинг

Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 1.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Санхүү

Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 1.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Нягтлан бодох бүртгэл

Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 1.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Нягтлан бодох бүртгэл

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Нягтлан бодох бүртгэл

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 2.5 - 3.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Санхүү

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Бизнесийн удирдлага

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Нягтлан бодох бүртгэл

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 2.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Бизнесийн удирдлага

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 2.5 - 3.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Элсэлтэнд бүртгүүлэх
2023.04.20-2023.07.09-ны хооронд явагдана. Бакалаврын өдөр, орой, эчнээ анги, магистрын ангийн элсэлтийн бүртггэл ОТИС-ийн В байранд ажлын өдрүүдэд явагдаж байна.

Эдийн Засаг Бизнесийн Удирдлагын сургууль

тэнхимийн танилцуулга

Нийт 16 доктор, магистр багш нар хичээл заадаг
Д. Дорлигсүрэн
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
ОТИС-ийн ТУЗ-ын дарга, ЭЗБУС-ийн зөвлөх багш, доктор
>> Дэлгэрэнгүй
Дорлигсүрэн
Р. Батжаргал
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Зөвлөх багш
>> Дэлгэрэнгүй
Батжаргал
Д. Сэржамц
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Зөвлөх багш
>> Дэлгэрэнгүй
Сэржамц
Б. Пүрэв
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Зөвлөх багш
>> Дэлгэрэнгүй
Пүрэв
П. Эрдэнэбат
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн эрхлэгч
>> Дэлгэрэнгүй
Эрдэнэбат
Ө. Амгалан
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Эрдэм шинжилгээ судалгааны төвийн эрхлэгч
>> Дэлгэрэнгүй
Амгалан
М. Довууч
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Довууч
Н. Отгонбаяр
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Эдийн засаг бизнесийн удирдлагын сургуулийн захирал
>> Дэлгэрэнгүй
Отгонбаяр
Ш. Чанагнянгар
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Чанагнянгар
Ч. Ижилболд
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Ижилболд
П. Эрдэнэчимэг
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Эрдэнэчимэг
Ц. Энхтуяа
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Энхтуяа
П. Лхамсүрэн
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Лхамсүрэн
Ө. Баяржаргал
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Баяржаргал
Ц. Ганбат
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Ганбат
Б. Ербахыт
Эдийн Засаг, Бизнесийн Удирдлагын Сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Ербахыт