“OТU” НОМЫН САН

Отгонтэнгэр их сургууль нь 168 хүний суудалтай хоёр уншлагын танхим, 45000 гаруй номын фонд бүхий хоёр ч номын сантай. Дээрээс нь сургуулийн эрдэмтэн багш нарын гаргасан, үндэсний хэмжээнд эрэлттэй байдаг судалгааны бүтээл, ном сурах бичгийг хүртээмжтэйгээр унших боломжтой нь тус номын сангийн бас нэг давуу тал юм. Мөн Монголын Номын Сангуудын Консорциум (МНСК)-д гишүүнээр элссэн учраас оюутнууд цахим номын сангууд дахь нээлттэй мэдээллийн сангаас хүссэн мэдээллээ авч ашиглаж болно.

НОМЫН САН
Жич : Шалгалтын үеэр Бямба, гаригт 10:00 - 16:00 цагт ажиллана.
Да - Ба | 08:00 - 19:00
Бямба | 10:00 - 16:00
Ням | Амарна
DOAJ - The Directory of Open Access Journals

DOAJ нь нээлттэй мэдээлэл бүхий олон улсын эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийг шинжлэх ухааны салбаруудаар болон бусад төрлөөр индекслэгдсэн үнэ төлбөргүйгээр үзэж болох систем. Тус системд 129 орны 9,515 сэтгүүлүүдээс 2,448,858 эрдэм шинжилгээний өгүүлэл үзэх боломжтой. Байнга шинэчлэгдэж байдаг.

DOAB - Directory of Open Access books

DOAB нь нээлттэй мэдээлэл лицензийн хүрээнд хэвлэгдсэн эрдэм шинжилгээний номуудыг хайх боломжтой систем бөгөөд одоогоор 169 хэвлэн нийтлэгчдийн 5955 номнууд индэкслэгдэж бүрэн эхээр үзэх боломжтой вэб холбоосууд хийгдсэн байгаа. Африк, Ази, Карибын тэнгис, Төв Америк, Европ, Хойд Америк, Өмнөд Америк, Австрали зэрэг дэлхийн аль ч өнцөг булан бүрээс хэрэглэгчид ашиглах боломжтой.

OpenDOAR - Directory of Open Access Repositories

OpenDOAR нь олон улсын судалгааны болон их дээд сургуулиудын нээлттэй мэдээллийн хадгалалт(героsitory)-ын 3314 гаруй төрөлжсөн мэдээллийн сангуудаас хэрэглэгчид үнэ төлбөргүйгээр судалгаа болон сургалт нь хэрэгцээтэй эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, ном, статистик, програм хангамж, патент зэрэг бүхий л төрлийн мэдээллийг хайж, өөрдсийн хэрэгцээнд ашиглах боломжтой.

MongoliaJOL - Mongolia Journals Online

Монгол улсын Шинжлэх ухааны Академи, олон улсын INASP байгууллагын дэмжлэгээр Монгол улсад хэвлэгдэн гарч байгаа эрдэм шинжилгээний сэтгүүлүүдийг дэмжих онлайн систем бөгөөд Монгол, Англи хэлээр хэвлэгдсэн эрдэм шинжилгээний өгүүллүүдийг үнэ төлбөргүйгээр үзэх боломжтой.

ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ

( Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл )

Хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл

Монгол улсын Засгийн газраас хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт дээд боловсролын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл явуулах тухай заасан байдаг. Энэхүү заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөл хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, арга зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулан гаргаж, энэ чиглэлээр гадаад орнуудын туршлагыг судлан өөрийн орны нөхцөлд тохируулан хэрэгжүүлж, дээд боловсролын байгууллагуудтай хамтран ажилладаг. 

Дэлгэрэнгүй

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

( МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛ )

Магадлан итгэмжлэл
Магадлан итгэмжлэл гэдэг нь Чанарын тогтоосон шалгуур шаардлагыг хангаж буй эсэхийг хөндлөнгийн эрх бүхий байгууллага/этгээдийн хөндлөнгийн хараат бус шинжээчдийн үнэлгээгээр хүлээн зөвшөөрүүлэх үйл ажиллагаа юм. 
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэл
Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэл нь дараах 2 үе шаттай явагдана. Үүнд:
  1. Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын магадлан итгэмжлэл
  2. Дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл

     

 

Дэлгэрэнгүй

ЧАНАРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦОО

( Чанарын дотоод баталгаажуулалтын тогтолцоо )

Чанарын баталгаажуулалт
Дээд боловсролын сургалтын үйл ажиллагааг оролцогч талууд (stakeholders)-тай харилцан зөвшилцөж, тогтоосон шалгуур, стандартын дагуу хэрэгжүүлж, тасралтгүй сайжруулахад чиглэсэн бүхий л үйл ажиллагааг хамруулан ойлгоно. 
Чанарын баталгаажуулалтын ерөнхий зарчим
  • Дээд боловсролын сургалтын байгууллага нь хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийнхөө чанар болон байгууллагын чанарын баталгаажуулалтын үйл ажиллагааг бүрэн хариуцах үүрэгтэй. 
  • Чанарын баталгаажуулалт нь тухайн дээд боловсролын тогтолцоо, ДБСБ, хөтөлбөр, оюутны онцлогт нийцсэн байна.
  • Чанарын баталгаажуулалт нь чанарын соёлыг хөгжүүлэх, төлөвшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг байна.
  • Чанарын баталгаажуулалт нь оюутан болон оролцогч талууд, нийгмийн хэрэгцээ шаардлагад тулгуурласан байна

Дэлгэрэнгүй

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ, ХӨТӨЛБӨРИЙН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

( Нягтлан бодох бүртгэл хөтөлбөрийн 2 дахь шатны магадлан итгэмжлэл )

2019-2020 оны хичээлийн жилд, Нягтлан бодох бүртгэл хөтөлбөрийн 2 дахь шатны магадлан итгэмжлэлд хамруулж, чанарын баталгаажуулалтыг хангалаа.

Дэлгэрэнгүй

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ, ХӨТӨЛБӨРИЙН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

( Хятад хэлний орчуулга хөтөлбөрийн 2 дахь шатны магадлан итгэмжлэл )

2020-2021 оны хичээлийн жилд, Орчуулга, гадаад хэл хөтөлбөрийн 2 дахь шатны магадлан итгэмжлэл хийлгэж, чанараа баталгаажуулав. 

Дэлгэрэнгүй

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ, ХӨТӨЛБӨРИЙН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

( Англи хэлний багш хөтөлбөрийн 2 дахь шатны магадлан итгэмжлэл )

2020-2021 оны хичээлийн жилд, Багш, англи хэлний боловсрол хөтөлбөрийн 2 дахь шатны магадлан итгэмжлэл хийлгэж, чанараа баталгаажуулав. 

Дэлгэрэнгүй

МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ, ХӨТӨЛБӨРИЙН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

( Бизнесийн удирдлага хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл )

2020 онд "Бизнесийн удирдлага" хөтөлбөрийг 2 дахь шатны магадлан итгэмжлэлд хамруулж, амжилттай магадлан итгэмжлүүлж гэрчилгээжсэн.

Дэлгэрэнгүй

ХӨТӨЛБӨРИЙН МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

( Эрх зүй хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл )

2020 онд, "Эрх зүй" хөтөлбөрийг 2 дахь шатны магадлан итгэмжлэлд хамруулж, амжилттай магадлан итгэмжлүүлж гэрчилгээжсэн.

Дэлгэрэнгүй

АХИСАН ШАТНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

( БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛ магистрын хөтөбөрийн магадлан итгэмжлэл )

2021-2022 оны хичээлийн жилд, “Боловсрол судлал”-ын магистрын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлд амжилттай орж, 5 жилийн хугацаатай гэрчилгээ авсан. Боловсролын удирдлага, Хүний эрх судлал магистрын хөтөлбөрийг шинээр нээхээр урьдчилсан магадлан итгэмжлэлд хамрагдаж, амжилттай магадлан итгэмжлэгдлээ.

Дэлгэрэнгүй

ЧАНАРЫН БАТАЛГААЖУУЛАЛТ, МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛ

( Докторын хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалт )

2019 онд, Европын холбооны санхүүжилттэй Дээд боловсролын чадавх бэхжүүлэх (CBHE) хөтөлбөрийн хүрээнд Erasmus+C3QA төслийг БШУЯ, БМИҮЗ, МУИС-тай хамтран хэрэгжүүлж, Докторын хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтыг Европын холбооны ESG стандартад нийцүүлэн Монгол улсын хэмжээнд докторын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагыг боловсруулж, түүний анхны туршилтыг ОТИС-ийн Боловсрол судлалын докторын хөтөлбөрт туршин хэрэгжүүлж, 5 улсын 10 шинжээчдээс бүрдсэн баг ажиллан БМИҮЗ-өөр амжилттай магадлан итгэмжлүүлсэн.

Дэлгэрэнгүй

Улаанбаатар хот дахь номын сангууд
МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ НОМЫН САН

Электрон каталог:
www.nationallibrary.mn/catalog.php гэсэн холбоосоор эрж буй номоо Үндэсний номын санд байгаа эсэхийг мэдэж болно.

Уншигчийн бүртгэл: Иргэний үнэмлэх, оюутны үнэмлэх, 1 хувь цээж зураг, бүртгэлийн хураамж

Цагийн хуваарь: Өвөл, зуны цагийн хуваарьтай. Зундаа Бямба, Ням гарагт амардаг бол Өвлийн цагийн хуваариар (10-5-р сар) ажлын өдрүүдэд 9-20 цаг, амралтын өдрүүдэд 9-17 цаг хүртэл ажилладаг.

Вэб: www.nationallibrary.mn

ТУСГААР ТОГТНОЛЫН ОРДОНЫ НОМЫН САН

Уншигчийн бүртгэл: Иргэний үнэмлэх, 1 хувь цээж зураг.

Цагийн хуваарь: Ажлын өдрүүдэд 9-18 цаг хүртэл ажилладаг.

Холбоо барих: 7744 4194

УЛААНБААТАР ХОТЫН ТӨВ НОМЫН САН

Электрон каталог:
www.koha.pl.ub.gov.mn гэсэн холбоосоор эрж буй номоо олж болно.

Уншигчийн бүртгэл: Иргэний үнэмлэх, оюутны үнэмлэх, бүртгэлийн хураамж хэрэгтэй. Цээж зураг шаардлагагүй.

Цагийн хуваарь: 9-р сарын 16-наас 6-р сарын 15 хүртэл ажлын өдрүүдэд 9-20 цаг, Бямба, Нямд 10-19 цаг хүртэл ажилладаг. Харин зуны цагт бол зөвхөн ажлын өдрүүдэд 10-18 хүртэл нээлттэй.

Вэб: www.pl.ub.gov.mn

ХУУЛЬЗҮЙН ҮНДЭСНИЙ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН НОМЫН САН

Уншигчийн бүртгэл: Бакалаврын оюутнууд жилийн 45,000 төгрөгөөр уншигчийн үнэмлэх нээлгэдэг.

Цагийн хуваарь: Амралтын өдрүүдэд ажилладаггүй.

Вэб: www.legalinstitute.mn

АМЕРИКИЙН СОЁЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ТӨВ

Цагийн хуваарь: Нацагдоржийн номын сантай ижил.

Холбоо барих: 70115703

ФРАНЦ-МОНГОЛЫН ТӨВ

Уншигчийн бүртгэл: Оюутны үнэмлэхээ үзүүлээд жилийн 10,000 төгрөгөөр уншигчийн үнэмлэх нээлгэдэг.

Цагийн хуваарь: Ням гарагт амардаг. Холбоо барих: 351914

Вэб: www.afm.mn