Завгүй өдрүүд

Олон нийтийн ажилд идэвхтэй оролцдог оюутнуудын хувьд хичээлийн нэг жил гэдэг асар богино хугацаа.
Харин хойрго, залхуу нэгэнд бол үр бүтээлгүй бүтэн жил өнгөрлөө л гэсэн үг. 

 • Улсын чанартай тэмцээнүүд
 • Эрдэм шинжилгээний хурал
 • Уралдаан тэмцээн
 • Олон нийтийн ажил
I улирал
2018 оны 9 сарын 1 - 2019 оны 1 сарын 1 өдөр хүртэл зохион байгуулагдах арга хэмжээнүүдтэй танилцана уу.
II улирал
2019 оны 2 сарын 1 - 2019 оны 5 сарын 31 өдөр хүртэл зохион байгуулагдах арга хэмжээнүүдтэй танилцана уу.
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн олимпиад
  2018-02-05
 • Дээлтэй монгол өдөрлөг
  2018-02-22
 • Нягтлан бодох бүртгэлийн олимпиад
  2018-02-28
 • Эрх зүйн тохиолдол шинжлэх, бодлого бодох уралдаан
  2018-03-01
 • Хятад хэлний уран илтгэлийн улсын уралдаан
  2018-03-10 - 2018-03-11
 • “Англи хэл-боловсрол” багш, оюутны эрдэм шинжилгээний хурал
  2018-03-15