Завгүй өдрүүд

Олон нийтийн ажилд идэвхтэй оролцдог оюутнуудын хувьд хичээлийн нэг жил гэдэг асар богино хугацаа.
Харин хойрго, залхуу нэгэнд бол үр бүтээлгүй бүтэн жил өнгөрлөө л гэсэн үг. 

  • Улсын чанартай тэмцээнүүд
  • Эрдэм шинжилгээний хурал
  • Уралдаан тэмцээн
  • Олон нийтийн ажил
I улирал
2024 оны 9 сарын 1 - 2025 оны 1 сарын 1 өдөр хүртэл зохион байгуулагдах арга хэмжээнүүдтэй танилцана уу.
II улирал
2025 оны 2 сарын 1 - 2025 оны 5 сарын 31 өдөр хүртэл зохион байгуулагдах арга хэмжээнүүдтэй танилцана уу.