Захиргаа

Тус сургуулийн удирдах дээд байгууллага  нь Удирдах зөвлөл байна.

 

Удирдах зөвлөл дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

 • Холбогдох хууль тогтоомж, дүрмийн дагуу байгууллагынхаа хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, дотоод дүрэм, журмыг батлах, өөрчлөх
 • Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, цалингийн хэмжээг тогтоох
 • Хөрөнгө оруулалт, жилийн төсвийн хувиарлалтыг баталж, зарцуулалтын тайланг хэлэлцэх
 • Сургалтын төлбөр, дотуур байрны болон бусад үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг зохих журмын дагуу тогтоох
 • Байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Удирдах зөвлөл үйл ажиллагааны тайлангаа үүсгэн байгуулагчид жил бүр гаргаж өгөх
 • Их сургуулийн хүндэт цол олгох
 • Удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хурал бөгөөд шийдвэрийг олонхийн саналаар гаргана.
 • Удирдах зөвлөл жилд хоёроос доошгүй удаа хуралдах ба ээлжит бус хурлыг үүсгэн байгуулагч, зөвлөлийн дарга буюу тус зөвлөлийн 3-аас доошгүй гишүүний санаачлагаар хуралдуулна.
 • Удирдах зөвлөл нь үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхэд туслах үүрэг бүхий хороо, комисс байгуулан ажиллуулж болно.
 • Удирдах зөвлөл өөрийн дүрэмтэй байна.

Гишүүд

Удирдах зөвлөл Нийт 19 гишүүнээс бүрддэг
Д. Оюунхорол
Удирдах зөвлөл
ОТИС-ийн Үүсгэн байгуулагч, Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, МУ-ын гавьяат багш, доктор (Ph.D), профессор
Г. Жаргалсайхан
Удирдах зөвлөл
Удирдах зөвлөлийн дарга, Эрдмийн зөвлөлийн гишүүн, доктор (Ph.D), дэд профессор
Н. Энхзаяа
Удирдах зөвлөл
Отгонтэнгэр их сургуулийн ректор, ОТИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн дарга, Хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D)
Д. Наранчимэг
Удирдах зөвлөл
Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Хууль зүйн сургуулийн багш, дэд проф.
Ж. Золбаяр
Удирдах зөвлөл
Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн дэд захирал
Н. Бэгз
Удирдах зөвлөл
Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Академич
Д. Цолмон
Удирдах зөвлөл
Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Санхүү, аж ахуй, үйлчилгээний албаны дарга
Ж. Төрболд
Удирдах зөвлөл
Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Эм Би Эс Пи ХХК гүйцэтгэх захирал
Э. Орчлон
Удирдах зөвлөл
Удирдах зөвлөлийн гишүүн, "Ньюком" группийн хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал, “Клийн Энержи Ази” компанийн Гүйцэтгэх захирал
Ү. Амарбат
Удирдах зөвлөл
Удирдах зөвлөлийн гишүүн, Хууль зүйн сургуулийн багш
Н. Булгантамир
Удирдах зөвлөл
Удирдах зөвлөлийн гишүүн, ОТИС-ийн Оюутны холбооны тэргүүн
Б. Одгэрэл
Удирдах зөвлөл
Сургалт, эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал, Эрдмийн зөвлөлийн Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, доктор
Л. Мягманхүү
Удирдах зөвлөл
Сургалтын нэгдсэн албаны дарга
А. Буянжаргал
Удирдах зөвлөл
Захиргаа, хяналт-шинжилгээ үнэлгээний албаны дарга
Ж. Мөнгөнсүх
Удирдах зөвлөл
Маркетингийн албаны дарга
Ц. Алтанцэцэг
Удирдах зөвлөл
Хууль зүйн сургуулийн захирал, дэд профессор
Л. Удвал
Удирдах зөвлөл
Эдийн засаг-бизнесийн удирдлагын сургуулийн захирал, дэд профессор
Х. Энхтуяа
Удирдах зөвлөл
Хүмүүнлэгийн сургуулийн захирал, доктор (Ph.D), дэд проф.
Р. Чулуунбаатар
Удирдах зөвлөл
Ерөнхий менежер