Administration

Тус сургуулийн удирдах дээд байгууллага  нь Удирдах зөвлөл байна.

 

Удирдах зөвлөл дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ. Үүнд:

 • Холбогдох хууль тогтоомж, дүрмийн дагуу байгууллагынхаа хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөө, хөтөлбөр, дотоод дүрэм, журмыг батлах, өөрчлөх
 • Байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо, цалингийн хэмжээг тогтоох
 • Хөрөнгө оруулалт, жилийн төсвийн хувиарлалтыг баталж, зарцуулалтын тайланг хэлэлцэх
 • Сургалтын төлбөр, дотуур байрны болон бусад үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээг зохих журмын дагуу тогтоох
 • Байгууллагын үйл ажиллагааны тайланг хэлэлцэх, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Удирдах зөвлөл үйл ажиллагааны тайлангаа үүсгэн байгуулагчид жил бүр гаргаж өгөх
 • Их сургуулийн хүндэт цол олгох
 • Удирдах зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь хурал бөгөөд шийдвэрийг олонхийн саналаар гаргана.
 • Удирдах зөвлөл жилд хоёроос доошгүй удаа хуралдах ба ээлжит бус хурлыг үүсгэн байгуулагч, зөвлөлийн дарга буюу тус зөвлөлийн 3-аас доошгүй гишүүний санаачлагаар хуралдуулна.
 • Удирдах зөвлөл нь үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхэд туслах үүрэг бүхий хороо, комисс байгуулан ажиллуулж болно.
 • Удирдах зөвлөл өөрийн дүрэмтэй байна.

Members

Governing counsil consists of 11members
M. Zeergene
Удирдах зөвлөл
ОТИС-ийн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга, сургалтын албаны менежер
N. Enkhzaya
Удирдах зөвлөл
Отгонтэнгэр их сургуулийн ректор, ОТИС-ийн эрдмийн зөвлөлийн дарга, Хэл шинжлэлийн ухааны доктор (Ph.D)
Л. Baasan
Удирдах зөвлөл
ОТИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга, МУ-ын гавъяат багш, Хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор
N. Begz
Удирдах зөвлөл
БСШУС-ын сайдын зөвлөх, Боловсрол судлалын шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор
G. Jargalsaikhan
Удирдах зөвлөл
ОТИС-ийн Удирдах зөвлөлийн дарга, доктор (Ph.D), дэд профессор
D. Tsolmon
Удирдах зөвлөл
ОТИС-ийн санхүүгийн албаны дарга
J. Zolbayar
Удирдах зөвлөл
ОТИС-ийн Дэд захирал
B. Galindev
Удирдах зөвлөл
ОТИС-ийн багш, философийн ухааны доктор (Ph.D), профессор
J. Turbold
Удирдах зөвлөл
Эм Би Эс Пи ХХК-ийн захирал
D. Uilst
Удирдах зөвлөл
Бээжингийн их сургуулийн докторант
R. Chuluunbaatar
Удирдах зөвлөл
ОТИС-ийн ерөнхий менежер