Отгонтэнгэр Их сургууль нь Ази, Номхон далайн их сургуулиудын мобилити (UMAP)-ын албан ёсны гишүүн сургууль боллоо.

Ази, Номхон далайн их сургуулиудын мобилити (UMAP) нь 1991 онд их, дээд сургууль, коллежийн оюутан, багш, ажилтнуудын шилжих хөдөлгөөнийг дэмжихээр байгуулагдсан дээд боловсролын байгууллагуудын нэгдсэн сайн дурын байгууллага юм.

Тус байгууллагын гишүүн болсноор оюутан, багш солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах төдийгүй гишүүн сургуулийн оюутнууд сургалтын төлбөрийн чөлөөлөлт болон бусад боломжит тэтгэлэг хүртэх эрхтэй болох юм.