Европын холбооны Erasmus+ төслийн хүрээнд “Ажлын байранд суурилсан сургалт” үндэсний хэлэлцүүлэг 2022 оны 03 дугаар сарын 25-ны өдөр БШУЯ дээр болох гэж байна.