ОТИС-ийн сайн дурын үйл ажиллагааны төв болон удирдлага КОЙКА олон улсын байгууллага, БНСУ-ын Пьёнтек их сургуультай хамтран ажиллаж их дээд сургуульд сайн дурын үйл ажиллагааны цар хүрээ, нийгмийн нөлөөллийг нэмэгдүүлэх төслийг хамтран хэрэгжүүлэх талаар хэлэлцлээ.

ОТИС-ийн сайн дурын төв 2017 онд байгуулагдсан бөгөөд өнөөдрийг хүртэл 6 үндсэн чиглэлийн хүрээнд үйл ажиллагаагаа идэвхтэй явуулж байна.