Отгонтэнгэр Их сургуулийн эрдмийн зөвлөл хуралдаж, бүтцийн сургуулиудын профессор, багш нарын нийтийн хүртээл болгох ном, сурах бичгийн чанар, хүртээмж, докторант багш нарын судалгааны ажлын явц, профессорын багийн судалгааны ажлын гүйцэтгэл, үр дүнг хэлэлцлээ.
Мөн эрдмийн зөвлөлийн 11-р сарын 08-ны өдрийн хурлын шийдвэрээр ОТИС-ийн ЗХШҮА-ны дарга, доктор А.Буянжаргал, ЭЗБУС-ийн БУТ-ийн эрхлэгч, доктор П.Эрдэнэбат нарт дэд профессорын цол олголоо.