ОТИС-ийн бодлого төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн дэд захирал Ж. Золбаяр Про медиа нетворк буюу TenGer TV "ТэнГэр телевиз", "Unread" ХХК-тай хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурлаа.
Хамтын ажиллагааны хүрээнд:
- Ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд ОТИС-ийн оюутнуудыг цалинтай дадлагажуулах
- Мөн нийгэмд чиглэсэн сэтгэл зүй, боловсрол, нийгэм, эдийн засаг, эрх зүйн чиглэлийн контент хамтран бэлтгэх юм.