Отгонтэнгэр Их Сургуулийн Хууль зүйн сургуулиас Эрүү, иргэн, захиргааны хэргийн шүүхийн мэтгэлцээний тэмцээн болж, эрх зүйн 4-р ангийн Ч. Баасанжав, Эрх зүйн 3 дугаар ангийн оюутан Ө. Гэрэлсүрэн, Эрх зүйн 2 дугаар ангийн оюутан С. Анужин, Ц. Сэнгээ, Эрх зүйн 1 ангийн оюутан Г. Анужин нар тэргүүн байр эзэлж

дэд байранд Эрх зүйн 3 дугаар ангийн оюутан У.Тэргэл, Эрх зүйн 2 дугаар ангийн оюутан Г. Нямтунгалаг, Б. Бат Эрдэнэ, эрх зүйн нэгдүгээр ангийн оюутан Б. Эрдэнэжаргал нар тус тус байр эзэллээ. 

Энэ удаагийн шүүхийн мэтгэлцээний тэмцээн нь баг бүр Иргэний эрх зүй, Захиргааны эрх зүй, Эрүүгийн эрх зүйн хэргээр тоглож багт 1-4 анги бүрийн төлөөлөл бүрээс оролцуулсан онцлогтой боллоо.