Мэдээ
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл
事件 2022-01-25
事件 2021-12-24
事件 2021-12-21
事件 2021-12-20
事件 2021-12-16
事件 2021-12-14
事件 2021-12-13
事件 2021-12-13
事件 2021-12-05
事件 2021-11-09
Отгонтэнгэр их сургууль 30 жилийн ойн хүрээнд оюутнуудын суралцах таатай орчинг бүрдүүлэх зорилгоор номын сан болон, про...
事件 2021-10-22
Public Investment for the People: "Төсвийн хөрөнгө оруулалтад иргэдийн оролцоог хангах нь хакатон 10 сарын 15-17-ны...
事件 2021-10-21
Отгонтэнгэр Их Сургуулийн магистрын хөтөлбөрт элсэн орж буй гадаад оюутнуудыг хүлээн авах цахим уулзалт боллоо. Уулза...