Оюутны холбоо нь Отгонтэнгэр их сургуулийн нийт оюутнуудын эрх ашигт нийцсэн үйл ажиллагаа, хичээлийн нэмэлт мэдлэг болон хичээлээс гадна сургуулийн идэвхийг нэмэгдүүлэх зорилгоор сургуулийнхаа удирдлага, багш, ажилчидтай хамтарсан үйл ажиллагаа явуулах