Мэдээ
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл
Үйл явдал 2024-04-05
Гадаад хэл, Агаарын тээврийн үйлчилгээ тэнхимээс жил бүр зохион байгуулдаг сонирхолтой тэмцээний нэг “English Comp...
Үйл явдал 2024-04-05
Манай сургуулийн Мэдээлэл технологи буюу программ хангамжийн ангийн оюутнууд 7 хоног бүр Монголын шилдэг технологийн ком...
Үйл явдал 2024-03-25
Аялал жуулчлалын чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудын дунд зохион байгуулагдсан “Tourism & Hospitality students...
Үйл явдал 2024-03-22
2023 оны 9 сард Отгонтэнгэр Их Сургууль болон Болгар Улсын Варнагийн Менежментийн их сургуулийн хооронд багш, оюут...
Үйл явдал 2024-03-21
Сэтгүүлийн нэр: ОТГОНТЭНГЭР эрдэм шинжилгээний бичиг Сэтгүүлийн дугаар: ISSN: 2415-749X ХЯНАН МАГАДАЛГАА: ШУА...
Үйл явдал 2024-03-14
ОТИС-ийн Эрдэм шинжилгээ судалгааны төв, Захиргаа, хяналт-шинжилгээ үнэлгээний албанаас Багш нарын эрдэм шинжилгээ судал...
Үйл явдал 2024-03-14
ОТИС-ийн Эрдэм шинжилгээ судалгааны төв, Захиргаа, хяналт-шинжилгээ үнэлгээний албанаас Багш нарын эрдэм шинжилгээ суд...
Үйл явдал 2024-03-14
Агаарын тээврийн үйлчилгээний төгсөх ангийн оюутнууд үйлдвэрлэлийн дадлагаараа Хүннү Эйр Hunnu AirХХК-ны
Үйл явдал 2024-02-16
Ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрөөр Япон улсад 1 жил цалинтай дадлагажиж буй манай аялал жуулчлалын ангийн оюу...
Үйл явдал 2024-02-13
Их, дээд сургуулиудын үндэсний эрэмбэ, чансаагаар 8-т жагсаж буй ОТИС-ийн 30 дахь Эрдмийн баярын "отгон" өвлий...
Үйл явдал 2024-02-13
ОТИС "Ажлын байранд суурилсан сургалт"-ыг хэрэгжүүлж, сэтгүүл зүйн ангийн оюутнууд ажлын байранд суралцангаа ц...