Канадын үзэсгэлэнт байгалийн тогтоцоороо алдартай Ниагара хүрхрээний хажууд орших түүхт Niagara College-той
  • 3+1 Бакалаврын хөтөлбөрийн "Багш Гадаад хэлний боловсрол /Англи хэл/"
  • 1+1 "Англи хэлний хэл шинжлэл" магистрын хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх болсон мэдээг оюутан та бүхэндээ хүргэж байна

Дээрх мэргэжлээр суралцаж буй магистр, бакалаврын оюутан та сургалтын сүүлийн нэг жилээ Канадад очиж сурснаар:

- Хос дипломтой төгсөх
- Хамтарсан хөтөлбөрийн гэрээний хүрээнд сургалтын төлбөрийн 30 хүртэлх хувийн хөнгөлөлт эдлэх.
- Суралцах хугацаандаа ажиллах боломж.
- Төгсөөд, Канад улсад албан ёсоор мэргэжлээрээ ажиллах эрх олгох юм.