2023/03/23/ БМИҮЗ-ийн Ажлын албаны захирал, доктор О.Янжмаа Отгонтэнгэр их сургуулийн багш нарт “Дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын хөгжлийн асуудал” сэдвийн хүрээнд дээд боловсролын чанарын баталгаажуулалтын өнөөгийн байдал, олон улсын чиг хандлага, холимог сургалтын чанарын баталгаажуулалт, тулгамдаж буй асуудал агуулгын хүрээнд илтгэл тавилаа.