Боловсрол судлалын магистрын хөтөлбөрийн гадаад оюутнуудын сэдвийн хэлэлцүүлэг цахим хэлбэрээр боллоо.

Магистрын судалгааны ажил бичихээр 8 оюутан сэдвээ хэлэлцүүлэн, батлуулж удирдагч багш нараа томилууллаа. Оюутнууддаа амжилт хүсье.