Англи хэлний "Академик үгийн сангийн" дугуйлан
Зорилго: Англи хэлний үгийн сангийн мэдлэгийг сайжруулах зорилготой.
Хамрах хүрээ: Хамрагдах сонирхолтой нийт оюутан
Хугацаа: 2-р улирал
Бусад:

Англи хэлний үгийн сан, мэдлэгийг сонирхолтой чөлөөт байдлаар хичээлээс гадуур сайжруулах, хөгжүүлэх

Хөтөлбөр:

EAP хөтөлбөрийн хүрээнд шинэ үгсийн мэдлэгээ бататган, ярих болон дүрмийн асуултанд чөлөөтэй хариулах, spelling bee/ үг үсэглэж цээжлэх болон word search / үг хайх зорилгоор үгийн сангийн мэдлэгээ баяжуулах

Нэмэлт:

"Spelling bee" сурах бичгийн шинэ үгсээс үсэглэх тэмцээн

Хувь хүнийг хөгжүүлэн чадвахжуулахад чиглэгдэнэ.
Оюутнуудын эрдэм шинжилгээний ажил хийх идэвхи санаачлагыг нэмэгдүүлэх, судалгааны ажил хийх чадвар,...
Компьютер, компьютерийн хичээлд илүү сонирхолтой оюутнуудын мэдлэгийг дээшлүүлэх, компьютерийн зарим...
Клуб нь гишүүддээ өөрийнх нь эзэмшиж буй мэргэжлийг өөриймшүүлэх, хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх, чадваржуул...
Энэ дугуйлангийн хичээлийг явуулснаар оюутнуудын НББ-ийн хичээлийг гүнзгийрүүлэн судалж, онолын мэдл...
“Санхүүгийн менежмент” хичээлийн чиглэлээр хичээллэх бөгөөд Эдийн засгийн салбарын мэргэжлийн III-IV...
Оюутны өөрийн үзэл санааг зөв цэгцтэй илэрхийлэх, бүтээлч сэтгэлгээг нэмэгдүүлэх, нийгмийн олон талт...
НББ-ийн мэргэжлийн ангийн оюутанууд танхимд эзэмшсэн онол аргазүйн мэдлэгээ практик үйл ажиллагаагаа...