Хүмүүнлэгийн сургууль

ЭРДЭМ СОЁЛЫГ ДЭЭДЭЛСЭН ДЭЛХИЙН МОНГОЛ ИРГЭНИЙГ БЭЛТГЭНЭ.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
ЭРДЭМ СОЁЛЫГ ДЭЭДЭЛСЭН ДЭЛХИЙН
МОНГОЛ ИРГЭНИЙГ БЭЛТГЭНЭ.

Одоогоор Сэтгүүл зүй, Агаарын тээьрийн үйлчилгээ, ОУ-харилцаа, Сэтгэл зүй, Багш-Гадаад хэлний боловсрол, Орчуулагч-Гадаад хэлний боловсрол, Багш-сургуулийн өмнөх боловсрол зэрэг хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Мөн Сэтгүүл зүй, Хэл шинжлэл, Боловсрол судлалын магистрын, Хэл шинжлэл, Боловсрол судлалын чиглэлээр докторын сургалт явуулдаг.

Хүмүүнлэгийн сургуулийн нийт оюутны 80 гаруй хувь нь өдрийн ангид, 20 хувь нь орой, эчнээ ангид суралцаж байна. Төгсөлтийн дараах сургуулийн докторант, магистрантууд нийт суралцагчдын 10 орчим хувийг эзэлдэг.

Хүмүүнлэгийн сургуулийн төгсөгчид Монгол, Хятадын засгийн газрын 100 хувийн тэтгэлгээр гадаадад бакалавр, магистр, докторын сургалтад хамрагдах боломжтой. Мөн Хятад хэлний орчуулагчийн ангийн оюутнууд зуны амралтаараа БНХАУ-д соёлын солилцооны аялалд хамрагддаг. Үүнээс гадна, Хүмүүнлэгийн сургуулийн дэргэдэх “ЖЕНИУС” орчуулгын товчоонд ажиллан, дадлагажих бололцоог оюутнууддаа олгож байна.

Боловсрол судлал, хэл шинжлэл, сэтгүүл зүйн мэргэжилтнүүдийг онол, дадлага хосолсон хэлбэрээр сургаж, суралцангаа туршлагажих боломж олгодог онцлогтой.

 

Манай хамт олон
Хүмүүнлэгийн сургууль 33 үндсэн багштай. Тэдгээрийн 40 хувь нь Шинжлэх ухааны болон Боловсролын доктор, 60 хувь нь магистрын зэрэгтэй, гадаад дотоодын нэр хүндтэй их сургуульд боловсрол эзэмшсэн шилдэг багш нар юм. Жил бүр гадаадын 2-5 мэргэжилтэн багшийг урьж ажиллуулдаг.

  • Бакалавр
  • Магистр
  • Доктор

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Гадаад хэлний орчуулга /Солонгос/

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Багш, монгол хэл уран зохиолын боловсрол

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Нийгмийн ажил

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Гадаад хэлний орчуулга /Хятад хэл/

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Сэтгүүл зүй

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Багш, гадаад хэлний боловсрол /англи хэл/

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Олон улсын харилцаа

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Агаарын тээврийн үйлчилгээ /агаарын бүээгийн ажилтан/

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Сэтгэл судлал

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 4 жил

Дэлгэрэнгүй

Боловсрол судлал

Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 1.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Гадаад хэл шинжлэл

Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 1.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Сэтгүүл зүй

Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 1.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Сэтгэл судлал

Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 1.5 жил жил

Дэлгэрэнгүй

Сургуулийн өмнөх боловсрол

Магистрын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 1.5 жил жил

Дэлгэрэнгүй

Боловсрол судлал

Докторын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 3 жил

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 2.5 - 3.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Сэтгүүл зүй

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 2.5 - 3.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Мэргэжлийн хөтөлбөрүүд

Багш, сургуулийн өмнөх насны боловсрол

Бакалаврын зэрэг олгох хөтөлбөр

Суралцах хугацаа : 2.5 - 3.5 жил

Дэлгэрэнгүй

Элсэлтэнд бүртгүүлэх
2023.04.20-2023.07.09-ны хооронд явагдана. Бакалаврын өдөр, орой, эчнээ анги, магистрын ангийн элсэлтийн бүртггэл ОТИС-ийн В байранд ажлын өдрүүдэд явагдаж байна.

Хүмүүнлэгийн сургууль

тэнхимийн танилцуулга

Нийт 34 доктор, магистр багш нар хичээл заадаг
Б. Энхбаяр
Хүмүүнлэгийн сургууль
Хүмүүнлэгийн сургуулийн захирал
>> Дэлгэрэнгүй
Энхбаяр
T. Болор
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Болор
Д. Дарьмаа
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Дарьмаа
Д. Төрсайхан
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Төрсайхан
С. Одхүү
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Одхүү
Г. Жаргалсайхан
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Жаргалсайхан
Б. Галиндэв
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Галиндэв
Х. Алтанхундага
Хүмүүнлэгийн сургууль
Сурган хүмүүжүүлэх, Сэтгэл судлалын тэнхмийн эрхлэгч
>> Дэлгэрэнгүй
Алтанхундага
Ч. Соёлмаа
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Соёлмаа
Б. Оюундаш
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Оюундаш
Л. Одончимэг
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Одончимэг
Э. Д.Миллер
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Д.Миллер
Э. Номин
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Номин
Г. Золзаяа
Хүмүүнлэгийн сургууль
Сэтгүүл зүй, Олон улсын харилцааны тэнхмийн эрхлэгч
>> Дэлгэрэнгүй
Золзаяа
Ц. Өлзийхишиг
Хүмүүнлэгийн сургууль
Гадаад хэлний тэнхмийн эрхлэгч
>> Дэлгэрэнгүй
Өлзийхишиг
М. Дэлгэрцэцэг
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Дэлгэрцэцэг
Ц. Булган
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Булган
Ө. Нарантуяа
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Нарантуяа
. Жон Кёнжин
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Жон Кёнжин
Б. Анхнаран
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш, Багшийн хөгжлийн төвийн эрхлэгч
>> Дэлгэрэнгүй
Анхнаран
Г. Батчимэг
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Батчимэг
Д. Батцэцэг
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Батцэцэг
Р. Наранцэцэг
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Наранцэцэг
Б. Зоригтхүү
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Зоригтхүү
Р. ТУЯА
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
ТУЯА
Б. Наранчимэг
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Наранчимэг
Б. Мөнхбадрал
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Мөнхбадрал
Ч. Анударь
Хүмүүнлэгийн сургууль
Сэтгэл судлал, нийгмийн ажлын тэнхимийн эрхлэгч
>> Дэлгэрэнгүй
Анударь
Г. Жаргалмаа
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Жаргалмаа
Х. Өлзийсайхан
Хүмүүнлэгийн сургууль
Багш
>> Дэлгэрэнгүй
Өлзийсайхан
О. Хулан
Хүмүүнлэгийн сургууль
Тэнхмийн туслах ажилтан
>> Дэлгэрэнгүй
Хулан
Б. Отгонбаатар
Хүмүүнлэгийн сургууль
Тэнхмийн туслах ажилтан
>> Дэлгэрэнгүй
Отгонбаатар
. Гэрлээ
Хүмүүнлэгийн сургууль
>> Дэлгэрэнгүй
Гэрлээ
Б. Энхманлай
Хүмүүнлэгийн сургууль
Тэнхмийн туслах ажилтан
>> Дэлгэрэнгүй
Энхманлай