Кеy Not
Зорилго: Оюутны өөрийн үзэл санааг зөв цэгцтэй илэрхийлэх, бүтээлч сэтгэлгээг нэмэгдүүлэх, нийгмийн олон талт асуудалд оролцох тэдний оролцоо, нийгмийн идэвхийг нэмэгдүүлэх, манлайлах эрмэлзлэлийг төрүүлэх, өөртөө итгэлтэй байдлыг нэмэгдүүлэх оршино.
Хамрах хүрээ: Уг дугуйланд өөрийн сонирхолоор ЭЗБУС-ийн ангийн оюутнууд хамрагдах боломжтой.
Хугацаа: 64 цаг
Хөтөлбөр:

Заах багш: С.Эрхэмбаяр

Хамрагдах анги: СБНББ-2, БУ-2

Сэдвүүд:

 • Илтгэлийн тухай ерөнхий ойлголт (4 цаг)
 • Илтгэл тавих дадал ур чадвар (4 цаг)
 • Бэлдсэн сэдвийн хүрээнд илтгэл бэлдэж хамгаалах (4 цаг)
 • Мэтгэлцээн түүний тухай ерөнхий ойлголт (4 цаг)
 • Мэтгэлцээний дүрэм журам (6 цаг)
 • Бэлтгэсэн сэдвийн хүрээнд мэтгэлцэх (6 цаг)
 • Сонсох ур чадварын тухай ойлголт (4 цаг) (нийт 32 цаг)

Заах багш: Ж.Ганзаяа

Хамрагдах анги: НББ-4А,Б  САН-4

Сэдвүүд:

 1. Мэтгэлцээн түүний тухай ерөнхий ойлголт, Мэтгэлцээний дүрэм журам (4 цаг)

Өгөгдсөн дараах шийдлүүдээс сонгон авч багаараа мэтгэлцэнэ:

 1. Өгөгдсөн дараах шийдлүүдээс сонгон авч багаараа мэтгэлцэнэ: (4 цаг)
 • Монгол улсын хөгжлийн гарц нь оюутан хүн мөн.
 • Дуртай зүйлээ хийснээс хэрэгтэй зүйлээ хийсэн нь дээр.
 • Үнэн аз жаргал авч ирдэг.
 1. Өгөгдсөн дараах шийдлүүдээс сонгон авч багаараа мэтгэлцэнэ: (4 цаг)
 • Эрүүл мэндийн даатгалыг өсгөх нь зөв гэж үзнэ.
 • Хувь хүний эрх ашгийг, нийгмийн эрх ашгаас дээгүүр тавих нь зүйтэй.
 • Монгол улс гадаадаас их хэмжээний зээл авах нь үндэсний аюулгүй байдалд нөлөөлнө.
 1. Өгөгдсөн дараах шийдлүүдээс сонгон авч багаараа мэтгэлцэнэ: (4 цаг)
 • Үр дүнгээс илүү Үйлдэл чухал.
 • Хувь хүний хөгжилд мэдлэгээс төлөвшил нь илүү чухал.
 • Одоогийн нөхцөлд нийгмийн халамжийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй.
 1. Өгөгдсөн дараах шийдлүүдээс сонгон авч багаараа мэтгэлцэнэ: (4 цаг)
 • Татварын хэмжээг нэмэх нь татвар төлөгчдийн тоог нэмэхээс илүү хялбар.
 • Олон нийтийн санхүүгийн суурь мэдлэгийг дээшлүүлэх нь зайлшгүй.
 1. Өгөгдсөн дараах шийдлүүдээс сонгон авч багаараа мэтгэлцэнэ: (4 цаг)
 • Facebook ийг хаах нь зүйтэй.
 • Эмэгтэйчүүдийн хэт өндөр боловсрол нийгэмд сөрөг нөлөөтэй.
 • Тансаг хэрэглээ нэр хүндийн баталгаа мөн.
 1. Өгөгдсөн дараах шийдлүүдээс сонгон авч багаараа мэтгэлцэнэ: (4 цаг)
 • Өрсөлдөөн нь хамтын ажиллагаанаас илүү хөгжлийн түлхэц болдог.
 • Нийгэмд хувь нэмрээ оруулах нь иргэний үнэт чанарын хэмжүүр болно.
 • Төр эдийн засгийн хөгжлөөс илүү байгаль орчныг хамгаалах асуудлыг чухалчлах нь зүйтэй.
 1. Өгөгдсөн дараах шийдлүүдээс сонгон авч багаараа мэтгэлцэнэ: (4 цаг)
 • Бизнесийг амжилттай эрхлэхэд шинэ санаанаас илүү санхүүгийн сахилга бат тустай.
 • Нийгэм эдийн засгийн ужиг хямралыг аж үйлдвэржилт эмчилнэ.
 • Хуримтлалыг бий болгох хамгийн зөв арга бол хөрөнгө оруулалт юм.

Нийт 32 цаг

Англи хэлний үгийн сангийн мэдлэгийг сайжруулах зорилготой.
Хувь хүнийг хөгжүүлэн чадвахжуулахад чиглэгдэнэ.
Оюутнуудын эрдэм шинжилгээний ажил хийх идэвхи санаачлагыг нэмэгдүүлэх, судалгааны ажил хийх чадвар,...
Компьютер, компьютерийн хичээлд илүү сонирхолтой оюутнуудын мэдлэгийг дээшлүүлэх, компьютерийн зарим...
Клуб нь гишүүддээ өөрийнх нь эзэмшиж буй мэргэжлийг өөриймшүүлэх, хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх, чадваржуул...
Энэ дугуйлангийн хичээлийг явуулснаар оюутнуудын НББ-ийн хичээлийг гүнзгийрүүлэн судалж, онолын мэдл...
“Санхүүгийн менежмент” хичээлийн чиглэлээр хичээллэх бөгөөд Эдийн засгийн салбарын мэргэжлийн III-IV...
НББ-ийн мэргэжлийн ангийн оюутанууд танхимд эзэмшсэн онол аргазүйн мэдлэгээ практик үйл ажиллагаагаа...