Санхүүгийн менежмент
Зорилго: “Санхүүгийн менежмент” хичээлийн чиглэлээр хичээллэх бөгөөд Эдийн засгийн салбарын мэргэжлийн III-IV ангийн оюутнуудыг мэргэжлийн чиглэлээр нь мэргэшүүлэх, судалгаа шинжилгээний арга барилтай болгох Санхүүгийн менежментийн мэргэжлийн олимпиад, бусад уралд
Хамрах хүрээ: ОТИС-ийн ЭЗБУС-ийн III-IV дамжааны оюутнууд хамрагдах боломжтой бөгөөд бүх оюутнуудад нээлттэй байх юм.
Хугацаа: 2017-2018 оны хичээлийн жилд нийт 32 танхимийн цагт доорх сэдвийн агуулгаар хичээллэх болно.
Хөтөлбөр:
  1. Мөнгөний үнэ цэнийн тооцоолол 4
  2. Өгөөж ба эрсдэлийн үнэлгээ 4
  3. Бондын үнэлгээ 2
  4. Хувьцааны үнэлгээ 2
  5. Төслийн мөнгөн урсгалын үнэлгээ 4
  6. Санхүүгийн шинжилгээ 4
  7. Ногдол ашгийн бодлого 2
  8. Капиталын бүтэц (2 цаг)
  9. Капиталын өртөг (4 цаг)
  10. Хугарлын цэг ба хөшүүргийн шинжилгээ (4 цаг)

Нийт цаг 32

Англи хэлний үгийн сангийн мэдлэгийг сайжруулах зорилготой.
Хувь хүнийг хөгжүүлэн чадвахжуулахад чиглэгдэнэ.
Оюутнуудын эрдэм шинжилгээний ажил хийх идэвхи санаачлагыг нэмэгдүүлэх, судалгааны ажил хийх чадвар,...
Компьютер, компьютерийн хичээлд илүү сонирхолтой оюутнуудын мэдлэгийг дээшлүүлэх, компьютерийн зарим...
Клуб нь гишүүддээ өөрийнх нь эзэмшиж буй мэргэжлийг өөриймшүүлэх, хөгжүүлэх, мэргэшүүлэх, чадваржуул...
Энэ дугуйлангийн хичээлийг явуулснаар оюутнуудын НББ-ийн хичээлийг гүнзгийрүүлэн судалж, онолын мэдл...
Оюутны өөрийн үзэл санааг зөв цэгцтэй илэрхийлэх, бүтээлч сэтгэлгээг нэмэгдүүлэх, нийгмийн олон талт...
НББ-ийн мэргэжлийн ангийн оюутанууд танхимд эзэмшсэн онол аргазүйн мэдлэгээ практик үйл ажиллагаагаа...