Завгүй өдрүүд

Олон нийтийн ажилд идэвхтэй оролцдог оюутнуудын хувьд хичээлийн нэг жил гэдэг асар богино хугацаа.
Харин хойрго, залхуу нэгэнд бол үр бүтээлгүй бүтэн жил өнгөрлөө л гэсэн үг. 

  • Улсын чанартай тэмцээнүүд
  • Эрдэм шинжилгээний хурал
  • Уралдаан тэмцээн
  • Олон нийтийн ажил
I улирал
Events 1 September 2024 from 1 January 2025.
II улирал
Events 1 February 2025 from 31 May 2025.