News
Latest news of Otgontenger University
Events 2018-04-23
Events 2018-04-23
Events 2018-04-23
Events 2018-03-05
Events 2018-02-02
Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг “Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газар”, “Койка...
Events 2017-09-14
Оюутны холбоо нь Отгонтэнгэр Их Сургуулийн ректор, ректоратын хурлаас томилогдсон оюутны холбооны зөвлөх, чиглүүлэгч баг...
Events 2017-09-13
Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааны хүрээнд Америк, Хятад, Тайвань, Япон, Солонгос улсын их, дээд сургуулиудтай оюутан с...
Events 2017-09-13
Сургалтын чанар, идэвхи чармайлтыг үндэслэн сургалтын төлбөрийн хөнгөлөлт эдлэх боломж, Гадаадын болон дотоодын улс, оло...
Events 2017-09-13
Бүртгэл: 7 хоног, /Төв байран дээр бүртгэж байна/
Events 2017-09-12
"English-Education" Academic conference of teachers and students
Events 2017-09-12
Festival
Events 2017-09-12
Debate-name