"ГАДААД ХЭЛ-БОЛОВСРОЛ 2022" Үндэсний Эрдэм Шинжилгээний хуралд энэхүү чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг эрдэмтэн судлаач, багш нарыг оролцохыг урьж байна