ОТИС-ийн Хууль зүйн сургуулиас Баянзүрх дүүргийн гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогч хамгаалах нэг цэгийн үйлчилгээний төвтэй хамтран ажиллах гэрээг байгууллаа.

Хамтын ажиллагааны хүрээнд нийгэмд тулгамдаад буй гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдод хууль, эрх зүйн туслалцааг хууль зүйн клиник төвийн оюутнаар дамжуулан олгох, дахин хүчирхийлэлд өртөхөөс сэргийлэх чиглэлийн хүрээнд олон арга хэмжээг зохион байгуулах аж.

Түүнчлэн тус төвд эрх зүйн оюутнууд дадлагажиж ажиллах юм.