Мэдээ
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл
Үйл явдал 2022-03-25
  Өнөөдөр Монгол улсын дээд боловсролын тогтолцоонд Ажлын байранд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэх замаар төгсөгчд...
Үйл явдал 2022-03-25
Өнөөдөр Монгол улсын дээд боловсролын тогтолцоонд Ажлын байранд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэх замаар төгсөгчдийн хөдөлм...
Үйл явдал 2022-03-24
Европын холбооны Erasmus+ төслийн хүрээнд “Ажлын байранд суурилсан сургалт” үндэсний хэлэлцүүлэг 2022 оны 03...
Үйл явдал 2022-03-23
Өнөөдөр БМИҮЗ-ийн Ажлын албаны захирал, доктор О. Янжмаа Отгонтэнгэр их сургуулийн хамт олонд “Дээд боловсролын ча...
Үйл явдал 2022-03-22
Отгонтэнгэр Их Сургуулийн хаврын элсэлтээр магистрын хөтөлбөрт элсэн орж буй гадаад оюутнуудыг хүлээн авах цахим уулзалт...
Үйл явдал 2022-02-24
/2022-02-24/ Олон Улсад их дээд сургуулиудын эрэмбэ тогтоох олон шалгуур үзүүлэлтүүд байдаг. Энэ дундаас Times Higher...
Үйл явдал 2022-02-22
Дотоод хэргийн их сургууль Отгонтэнгэр их сургуультай хамтран “Шинжээч мөрдөгч”, “Эдийн засгийн мөрдөг...
Үйл явдал 2022-02-16
Ахиц дэвшлийн тайланд хөндлөнгийн үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргах БМИҮЗ-ийн шинжээчдийн баг ажиллаж байна....
Үйл явдал 2022-02-07
Отгонтэнгэрчүүд бид "Буян үйлдэгч" хэмээх усан бар жилийн сар шинийн баярын цахим золголтоо хийлээ.
Үйл явдал 2022-01-28
Их дээд сургуулийн төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монголын дээд боловсролын тогтолцоонд ажлын бай...
Үйл явдал 2022-01-25
 ОТИС-ийн багш, захиргааны ажилтнуудыг чадваржуулах сургалт өнөөдөр болж өнгөрлөө. Сургалт 3 багц хэсгээс бүрдсэн б...
Үйл явдал 2021-12-24
Отгонтэнгэр их сургуулийн докторантуудын судалгааны ажлыг чанаржуулах, зөвлөн туслах, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор зохи...