Мэдээ
Сүүлийн үеийн мэдээ мэдээлэл
Үйл явдал 2022-03-22
Отгонтэнгэр Их Сургуулийн хаврын элсэлтээр магистрын хөтөлбөрт элсэн орж буй гадаад оюутнуудыг хүлээн авах цахим уулзалт...
Үйл явдал 2022-02-24
/2022-02-24/ Олон Улсад их дээд сургуулиудын эрэмбэ тогтоох олон шалгуур үзүүлэлтүүд байдаг. Энэ дундаас Times Higher...
Үйл явдал 2022-02-22
Дотоод хэргийн их сургууль Отгонтэнгэр их сургуультай хамтран “Шинжээч мөрдөгч”, “Эдийн засгийн мөрдөг...
Үйл явдал 2022-02-16
Ахиц дэвшлийн тайланд хөндлөнгийн үнэлгээ хийж дүгнэлт гаргах БМИҮЗ-ийн шинжээчдийн баг ажиллаж байна....
Үйл явдал 2022-02-07
Отгонтэнгэрчүүд бид "Буян үйлдэгч" хэмээх усан бар жилийн сар шинийн баярын цахим золголтоо хийлээ.
Үйл явдал 2022-01-28
Их дээд сургуулийн төгсөгчдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монголын дээд боловсролын тогтолцоонд ажлын бай...
Үйл явдал 2022-01-25
 ОТИС-ийн багш, захиргааны ажилтнуудыг чадваржуулах сургалт өнөөдөр болж өнгөрлөө. Сургалт 3 багц хэсгээс бүрдсэн б...
Үйл явдал 2021-12-24
Отгонтэнгэр их сургуулийн докторантуудын судалгааны ажлыг чанаржуулах, зөвлөн туслах, дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор зохи...
Үйл явдал 2021-12-21
Отгонтэнгэр их сургуулийн Захиргаа хяналт шинжилгээ үнэлгээний албанаас Монгол улсын тохируулагч агентлаг Стандарт хэм...
Үйл явдал 2021-12-20
Отгонтэнгэр Их сургууль нь Ази, Номхон далайн их сургуулиудын мобилити (UMAP)-ын албан ёсны гишүүн сургууль боллоо. А...
Үйл явдал 2021-12-16
ЭЗБУС-аас уламжлан болгон нийт оюутнуудын дунд зохиогддог "Судлаач оюутан 2021" Эрдэм шинжилгээний хурал болж...
Үйл явдал 2021-12-14
Өнөөдөр Отгонтэнгэр Их Сургууль дээр Канадын ЭСЯ-ны Боловсрол, худалдаа хариуцсан ахлах төлөөлөгч Жэймс Ким, төлөөлөгч...