Ажлын байранд суурилсан сургалтын хөтөлбөрөөр Япон улсад 1 жил цалинтай дадлагажиж буй манай аялал жуулчлалын ангийн оюутнууд Мие, Яманаши мужуудад зочлох үйлчилгээний чиглэлээр ажиллаж байна.