Агаарын тээврийн үйлчилгээний төгсөх ангийн оюутнууд үйлдвэрлэлийн дадлагаараа Хүннү Эйр Hunnu AirХХК-ны